Priser på tannbehandling

Vi tilbyr markedstilpassede og konkurransedyktige priser som samsvarer med pasientenes behov og forventninger. Vår prisstruktur er nøye tilpasset vårt marked og speiler kvaliteten på behandlingene og tjenestene vi tilbyr.

Prisene gjelder for 2024.

To tannleger som diskuterer

Prisliste

Generelle behandlinger

Konsultasjon/undersøkelse av recall pasient

580,-

Enkel etterkontroll etter kirurgiske inngrep, periodental behandling og oralmed undersøkelser

430,-

Omfattende etterkontroll etter kirurgiske inngrep og oralmedisinske undersøkelser

560,-

Lokal og regional anestesi

240,-

Hygienetillegg

340,-

Akuttkonsultasjon

440,-

Konserverende og endodontisk behandling

Preparering og fylling med tannfarget fyllingsmateriale,1 flate

1 220,-

Preparering og fylling med tannfarget fyllingsmateriale, 2 flater

1 540,-

Preparering og fylling med tannfarget fyllingsmateriale, 3 flater

1 940,-

Midlertidig fylling

780,-

Oppbygging av tannkrone i plastist materiale, fylling 4 flater eller mer

2 320,-

Rotfylling av fortenner/hjørnetenner

5 940,-

Rotfylling av premolarer

6 770,-

Rotfylling av molarer

7 550,-

Protetisk behandling

Helkrone med eller uten fasade, trekvart krone, bropilar inkludert norsk tanntekniknerhonorar

8 380,-

Støpt konus eller rotkappe inkl stift og tannteknikk

3 620,-

Mellom- og ekstensjonsledd ved broarbeid

6 020,-

Hel over- eller underkjeveprotese

15 460,-*

Helsett

29 640,-*

Partiell protese

10 300,-*

Rebasering

2 450,-*

* ikke inkludert tannteknikerhonorar

Kirurgisk behandling

Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot

1 220,-

Ukomplisert ekstraksjon av ytterligere tann eller rot i samme kjeveregion og i samme behandlingsseanse

710,-

Biopsi/vevsprøve

1 040,-

Incisjon av abscess

1 040,-

Periodontal behandling og rehabilitering etterperiodontitt

Behandling av marginal periodontitt

1 440,-

Tillegg for kirurgiske inngrep ved behandling av marginal periodontitt

1 240,-

Fiksering av tenner

2 570,-

Øvrige behandlinger

Modell, pr kjeve

480,-

Pasientfoto

40,-

Bittskinne/Tannbeskytter

4 440,-*

Bleking av tenner, pr kjeve

3 220,-

Tannrøntgen, pr bilde

140,-

* ikke inkludert tannteknikerhonorar

Generell prisinformasjon

Minstetakst
Ved timetakst er minstetakst 10 minutt

Avbestilling og ikke møtt
Ikke møtt, eller avbestilling senere enn 24 timer før avtalt tid, belastes med kr 690,-

Spesialist i oralkirurgi
Pris hos spesialist i oralkirurgi gis ved konsultasjon.

Betalingsstøtte

Helfo

Den offentlige Tannhelsetjenesten dekker tannbehandling i Norge frem til året man fyller 18 år. Mellom 18-24 år kan deler av behandlingen dekkes det offentlige. Etter fylte 24 år må man betale tannbehandling selv. 

Enkelte tannskader og tannsykdommerkvalifiserer til økonomisk støtte fra Helfo. Her vil dekningsgraden avgjøres av alvorlighetsgraden. Differanse mellom Helfo-dekning og behandlingskostnad hos tannlege betales av pasient. Snakk med oss om du ønsker å vite mer, eller les mer her.

Logo til Helfo

Frikort

Har du frikort gir det deg fritak for egenandel på offentlige takster. For pasienter med store helseutgifter er dette et gode, utstedt av Helfo. Behandlingsbeløpet som overgår egenandelen betales av pasient.

Ønsker du mer informasjon om frikort og tannbehandling? Se mer på her eller ring Helfo på 23 32 70 00.

En tannlege går i gangen