Fast følge er vinn-vinn!

Sindre Aamås
Tannlege

Et langsiktig og tillitsfullt forhold mellom tannlege og pasient kan være avgjørende for å opprettholde god tannhelse og en en vinn-vinn-situasjon for begge parter.

I denne teksten deler og utforsker jeg noen av fordelene med å ha en fast tannlege, fra begges perspektiv:

Fra ditt perspektiv

For pasienten gir en fast tannlege en følelse av trygghet og kontinuitet i omsorgen. Å vite at du har en dedikert fagperson som kjenner din tannhelsehistorie og tar deg på alvor, kan være beroligende og tillitsvekkende.

En fast tannlege kan også bidra til å redusere stress og angst knyttet til tannlegebesøk. Når du er kjent med din tannlege og vet hva du kan forvente under behandlingen, kan det bidra til å gjøre tannlegebesøkene mer behagelige og mindre skremmende.

Videre kan en fast tannlege gi personlig tilpasset omsorg og rådgivning som tar hensyn til dine individuelle behov og mål for tannhelsen din. Dette kan for eksempel omfatte veiledning om kostholdsanbefalinger og forebyggende tiltak for å opprettholde god tannhelse.

Til slutt, ved å ha en fast tannlege, kan du opprettholde en kontinuitet i omsorgen som bidrar til å fremme langsiktig tannhelse og velvære. Regelmessige tannlegebesøk og oppfølging kan bidra til å oppdage og behandle tannproblemer tidlig, før de utvikler seg til mer alvorlige tilstander.

Fra mitt perspektiv

For meg som tannlege representerer en fast pasient en kontinuitet i omsorgen som er avgjørende for å gi den beste behandlingen mulig. Når jeg ser den samme pasienten regelmessig, blir jeg godt kjent med pasientens tannhelsehistorie, tidligere behandlinger og eventuelle spesifikke behov eller bekymringer. Dette gjør det lettere for meg å tilpasse behandlingen og gi tilpasset oppfølging.

En fast pasient gir meg muligheten til å bygge et tillitsfullt forhold til pasientene mine. Når pasienten føler seg komfortabel og trygg hos tannlegen, er de mer sannsynlig å søke nødvendig behandling og følge anbefalinger for å opprettholde god tannhelse.

Erfaringsmessig så opplever jeg også at terskelen for å stille spørsmål senkes når vi har kjent hverandre en stund. Eksempler på dette kan være spørsmål om dårlig ånde, belegg på tungen, bleking av tenner o.l. Som regel kan jeg bidra meg både gode råd samt anbefale konkrete tiltak.

I sum kan et fast forhold mellom oss som tannlege og pasient være en vinn-vinn-situasjon for begge parter. Gjennom tillit, kontinuitet og personlig tilpasset omsorg kan vi begge dra nytte av et partnerskap som fremmer god tannhelse og velvære gjennom årene. Så hva sier du – skal vi ha fast følge?